VKC piketas "Skyrium gyvenančių tėvų diskriminacija"2014-11-07, Vilnius, Gynėjų g. 6

Kodėl neužtikrinamas tėvų teisių ir pareigų lygiateisiškumas po skyrybų?

Priteisdamas išlaikymą iš skyrium gyvenančio tėvo teismas nevertina ar ateityje (ir kaip) skyrium gyvenantis tėvas galės vykdyti kitas savo pareigas prieš vaiką.

Diskriminacija – lygiateisiškumo ir proporcingumo nebuvimas vaiko priežiūroje kai:

  • nustatomas nevienodas bendravimo laikas;
  • išlaikymo tvarka neatitinka bendravimo tvarkos;
  • 100% išlaikymas priskiriamas tik iš skyrium gyvenančio tėvo, nes teismų praktikoje tėvai su kuriais nustatyta nuolatinė gyvenama vieta nėra įpareigoti skirti išlaikymą vaikui.

Šiuo piketu siekėme:

  1. Atkreipti visuomenės, politikų, teismų dėmesį į teismų vykdomą skyrium gyvenančių tėvų diskriminacijos problemą;
  2. Pažymėti, jog tėvai yra lygiaverčiai tiek pareigose tiek teisėse;
  3. Skatinti visuomeninę diskusiją lygiavertės tėvystės tema.

Pikete keltos problemos rado atgarsį ir sukėlė diskusijas. Kviečiame susipažinti su piketo rezultate prasidėjusia diskusija mūsų Facebook puslapyje.