Mūsų centro vertybės:

Kiekvienas žmogus mums yra išskirtinai svarbus;

Nuoširdus domėjimasis žmogumi ir realus noras jam padėti;

Nuolatinis tobulėjimas;

Anonimiškumas.

Vyrų krizių centras (VKC) yra nepriklausoma, nepolitinė, pelno nesiekianti, savanoriškumo pagrindu veikianti organizacija įsteigta kovo 19, 2009. Vyrų krizių centras vienija specialistus ir savanorius norinčius prisidėti sprendžiant vyrų socialines ir psichologines problemas.

Mūsų centro vizija – teikti psichologinę, socialinę paramą žmonėms, atsidūrusiems krizinėje situacijoje.

Mūsų misija – teikti paramą ir pagalbą įvairaus amžiaus vyrams, susiduriantiems su psichologinėmis, socialinėmis ir kitokiomis problemomis, kurių patys vieni išspręsti nepajėgia;

Skatinti naują teigiamą vyriško identiteto, tolerancijos, pilietiškumo formavimąsi;

Skatinti lyčių lygybę, bei visų diskriminacijos formų panaikinimą.

Centro tikslai:

Mažinti smurtą šeimoje vykdant švietėjišką ir prevencinę veiklą;

Įkurti „Vyrų liniją“ ir teikti anoniminę psichologinę pagalbą vyrams;

Taip pat, įkurti paauglių berniukų dienos centrą;

Atrinkti bei ruošti savanorius, kelti jų kvalifikaciją;

Leisti ir platinti šviečiamojo pobūdžio literatūrą, audio, video medžiagas;

Organizuoti šviečiamojo pobūdžio kursus, seminarus ir kitokius renginius;

Sukurti nuolat veikiančią mokymo bazę, profesionalių specialistų, atsidavusių studentų ir organizuotų savanorių darbui, su įvairaus amžiaus grupių vyrais;

Užmegzti ryšius bei bendradarbiauti su panašaus pobūdžio organizacijomis, Lietuvoje ir kitose užsienio šalyse;

Organizuoti turiningą laisvalaikį ir papildomą paauglių berniukų ugdymą.