Metai – vykdomas nuo 2009

Kategorija -projektas „Kompleksinė pagalba vyrams esantiems krizėse“  skirtas krizinę situaciją išgyvenantiems vyrams ir jaunuoliams, kuriems reikalinga specialisto, psichologo, socialinio darbuotojo ar teisininko pagalba.

Pavadinimas – „Kompleksinė pagalba vyrams esantiems krizėse“

Siekiamas pagrindinis veiklos tikslas padėti vyrams, esantiems sunkioje situacijose ( pvz.: skyrybos, nedarbas, netektis, alkoholizmas, suicidinės nuotaikos, depresija ir pan.).

Projekto uždaviniai: psichologinis konsultavimas, individualus konsultavimas, smurtinio elgesio keitimas, savipagalbos grupės, savanorių ruošimas, bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis, visuomenės informavimas apie projektą.

Teikiama tiek individuali, tiek grupinės terapijos pagalbos forma besikreipiantiems. Vyksta grupės asmenų, siekiančių atsikratyti priklausomybių, susitikimai. Į seminarus  kviečiami vyrai, bei jų šeimos nariai, kurių metu mokoma pagalbos sau galimybių, siekiant pagerinti tiek savo, tiek artimųjų gyvenimo kokybę.

Padedama asmenims, norintiems keisti destruktyvų elgesį, bendradarbiaujant su Kauno tardymo izoliatoriumi, įgyvendinama  programa sulaikytųjų artimiesiems.

Galimybė paaugliams keisti destruktyvų elgesį socialiai priimtinu.