Perkančioji organizacija – asociacija ,,Vyrų krizių centras“ (toliau VKC), kodas 302317529, adresas Apynėlio g. 62, Dievogalos km., Zapyškio sen., Kauno rajonas, telefonas 8 662 26770.

Asociacijos ,,Vyrų krizių centras“ viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau– Viešųjų pirkimų įstatymas), perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis asociacijos direktorės 2013 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.1  (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

Eil. Nr.

PRADEDAMAS PIRKIMAS

APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINAMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

SUDARYTA PIRKIMO SUTARTIS

Pirkimo objektas

Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo priežastys

Pirkimo objektas

Numatoma pirkimo sutarties kaina

Laimėjusio dalyvio pavadinimas

Laimėtojo pasirinkimo priežastis

Pirkimo objektas

Pirkimo sutarties kaina

Laimėjusio dalyvio pavadinimas

1. Maisto produktai, detaliau: Mėsa ir mėsos produktai BVPŽ kodas – 151000009; Sušaldyta žuvis, žuvies file ir kiti žuvies produktai BVPŽ kodas – 15220000-6; Žuvies konservai ir kita paruošta ar konservuota žuvis BVPŽ kodas – 1524000-2; Pieno produktai BVPŽ kodas 15500000-3; Įvairūs maisto produktai BVPŽ kodas – 15800000-6; Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai BVPŽ kodas – 15600000-4; Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai BVPŽ kodas – 15300000-1; Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai BVPŽ kodas 15400000-2;Kiaušiniai BVPŽ kodas 03142500-3. Mažos vertės pirkimas atliekama apklausa raštu 

Bendra panašių numatomų pirkimų vertė neviršija 100.000 Lt be PVM, VPĮ 2 str. 15 d., Asociacijos Vyrų krizių centras Supaprastintų viešųjų pirkimų  taisyklių 72,  107.1.4.2 p.