Metai – 2013

Kategorija –  projektai, skirti socialinei pagalbai nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir priverstinės prostitucijos ir jų grąžinimui į visuomenę ir darbo rinką.

Pavadinimas – ,,Kompleksinė pagalba prekybos žmonėmis aukoms – vyrams  ir jaunuolių prevencinis švietimas Kaune ir Kauno rajone“

Projektas skirtas vyrų, kaip prekybos žmonėmis aukoms, kompleksinės pagalbos teikimui bei jaunuolių (14 – 18m. ) prevencijai. Šiame projekte yra orientuojamasi į vyrus, kurie nukentėjo nuo prekybos žmonėmis, pakliuvę į vergišką darbą, kai susitariant buvo siūlomas geras atlygis, o realybėje vyrai buvo išnaudojami darbo vietoje, žeminant jų orumą ir biologinį egzistavimą. Į šią tikslinę grupę patenka 18 – 60 metų amžiaus vyrai. Nepamirštama ir vyrų, kurie patyrė seksualinį išnaudojimą, grupė. Planuojama, jog Vyrų krizių centras padės 45 prekybos žmonėmis aukoms reintegruotis į darbo rinką.   Jaunimas, kaip prevencinė tikslinė grupė, nepilnametės merginos bei vaikinai (14-18 m.), besimokinantys Kauno jaunimo mokyklose. Dažniausiai šie jaunuoliai priklauso socialinės rizikos grupei dėl savo elgesio, situacijos šeimoje ir kitų socialinių bei psichologinių problemų, todėl yra viena iš rizikos grupių patekti į prekybos žmonėmis tinklą: tiek į prostitucijos, tiek į vergiško darbo. Į jaunimo prevencinę grupę planuojama įtraukti apie 100 ar daugiau  merginų ir vaikinų.

Vergiško darbo problematiškumas Lietuvoje:

2013-10-12 dienraštis „Lietuvos Rytas“ – „Į gaujos voratinklį pakliuvusi auka staiga dingo“

2013-10-08 portalas „Delfi“ – „Nuo prekiautojų žmonėmis pasprukęs vyras: niekada nebevyksiu uždarbiauti į užsienį“