Teikti paramą ir pagalbą įvairaus amžiaus vyrams, susiduriantiems su psichologinėmis, socialinėmis ir kitokiomis problemomis, kurių vieni išspręsti nepajėgia.