Asociacija nuolatos vykdo veiklą skirtą diskriminavimo apraiškų ir socialinės atskirties mažinimui. Vysto švietimo ir pagalbos praktiką lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimui. Asociacijos specialistai bei savanoriai vykdo gebėjimų stiprinimo, kompetencijų tobulinimo ir švietėjiškas veiklas (mokymai, informacinės kampanijos, konferencijos ir kito formato renginiai), skirtas pažeidžiamų grupių asmenų kompetencijoms...