Vertybės

Kiekvienas žmogus mums yra išskirtinai svarbus.

Nuolat tobulėjame.

Veikiame anonimiškai.

Misija

Teikti paramą ir pagalbą įvairaus amžiaus vyrams, susiduriantiems su psichologinėmis, socialinėmis ir kitokiomis problemomis, kurių vieni išspręsti nepajėgia.

Tikslai

Pagalba asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, piktnaudžiaujantiems alkoholiu, narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.